ایمپلنت درجه یک سوییس

قیمت: ۳٫۸۰۰٫۰۰۰  ۲٫۹۰۰٫۰۰۰

ایمپلنت درجه یک کره

قیمت: ۲٫۹۰۰٫۰۰۰  ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

نمونه کارها